www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Tybet Dach świata
  Klasyfikacja chorób  

# Przyczyny chorób      

Medycyna tybetańska

Budda Siakjamuni wyodrębnił 84 tysiące negatywnych emocji, takich jak: pożądanie, gniew, nienawiść... Emocje te powodują 84 tysiące chorób. Czynnikami wywołującymi choroby są zarówno ich przyczyny jak i warunki umożliwiające dojrzewanie przyczyn. Wyodrębniamy dwie kategorie przyczyn:

Bliskie, takie jak wiatr, żółć i flegma. Złe emocje, te trucizny umysłu, powodują zachwianie równowagi pomiędzy wiatrem, żółcią i flegmą w organizmie.

Odległe, których przyczyną są nagromadzone w umyśle wrażenia, powstałe w wyniku przeżywania negatywnych emocji. Nie ma możliwości ustalenia odległych przyczyn konkretnej choroby. Wiemy jednak, że ich początek bierze się z pożądania, złości, nienawiści, głupoty...
Gdy idziemy, kanał wzroku fotografuje wszystko to co widzi. Informacje z zewnątrz są zapisywane w naszej nieświadomości. Większość odczuć nie przechodzi przez nasze światłe, świadome Ja i pozostaje nieuświadomiona. Sfera odczuć nieświadomych jest ogromna. To tam, poza naszą kontrolą, rodzą się złe emocje. Nasza ignorancja, czyli niezrozumienie natury, pogłębia ten proces.# Klasyfikacja chorób      

Możemy wyróżnić cztery rodzaje zaburzeń w organizmie, powodujących choroby:

Zaburzenia powierzchowne. Ich przyczyną może być niewłaściwe pożywienie lub nieodpowiednie postępowanie. Gdy skorygujemy dietę, lub zmienimy postępowanie choroba minie sama.

Zaburzenia tego żywota. Powstają zazwyczaj we wczesnym wieku i związane są z nagromadzoną karmą. Poprzez praktyki duchowe, wyznanie negatywnych czynów, właściwe postępowanie możemy wspomóc wyjście z choroby.

Zaburzenia spowodowane przez duchy. Nasze odczucia są przyjemne albo nieprzyjemne. Powinniśmy rozpoznawać ich naturę. Krzyk, każde złe zdarzenie wywołuje w nas złość. Tak tworzymy esencję gniewu demona w sobie, dając mu tym samym pożywienie. Mówimy taka jest moja natura. A w rzeczywistości zewnętrzny demon wnika w nas. Zaczyna nami rządzić. Śmieje się z nas. Jego natura to gniew. Na gniew reagujemy gniewem. Demoniczne usposobienie człowieka, gniewny charakter blokuje serce i wątrobę.
Naszego wewnętrznego demona trzeba przerobić na strażnika. Gniew trzeba przemienić w mądrość. Gdy pojawi się w nas zła myśl trzeba poczekać bez jej oceny - sama odejdzie. W silnym zaangażowaniu emocjonalnym wydłużenie i spowolnienie oddechu automatycznie porządkuje nam myśli. Nie warto się zbytnio angażować w zdarzenia. One się tylko zdarzają. Inne rodzaje demonów to zazdrość, strach, pycha. W trudniejszych przypadkach ducha należy ujarzmić religijnymi metodami. Choroba ustaje, gdy ducha wypędzimy.

Zaburzenia, których przyczyną są negatywne czyny popełnione w poprzednich wcieleniach. Choroby z tej grupy są bardzo trudne do uleczenia. Są one spowodowane dojrzewaniem złych czynów popełnionych w przeszłości.

~:~


Autor: Krzysztof Drupka

Tybet

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści