www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Chiny Harmonia i jedność
  Kwadrat Lo-shu  

Magiczny kwadrat Lo-shu został przekazany ludziom przez legendarnego władcę w Chinach, Nefrytowego Cesarza. W kwadracie suma każdego wiersza i każdej kolumny wynosi 15. 1+5=6, gdzie 6 symbolizuje w pełni zrealizowanego człowieka. W centrum kwadratu umieszczono liczbę 5, symbolizującą doskonałość Stworzenia. Liczba ta odpowiada Pięciu Elementom, stanowiącym, według tradycji chińskiej, podstawowe składniki kosmosu. Piątka jest centralną energią systemu Tai - chi. Energia ta utrzymuje równowagę energetyczną systemu.4 9 2
3 5 7
8 1 6

Gdy poszczególnym cyfrom w kwadracie przyporządkujemy odpowiadające im trygramy Księgi Przemian to otrzymamy widoczny niżej Obraz Późniejszego Nieba.

ObraPóźniejszegNieba
Sun4
Li9
Kun2
Chen3
Tui7
Ken8
Kan1
Chien6Autor: Krzysztof Drupka

LITERATURA.
---
Periodyzacja literatury chińskiej pokrywa się w zasadzie z okresami panowania dynastii chińskich. Epoka przedklasyczna (XIV–VI w. p.n.e.) to głównie inskrypcje wróżebne na wyrobach z kości i napisy na brązach, o których wiedza opiera się na zabytkach, odkrytych lub zidentyfikowanych dopiero niedawno. Dzieła epoki klasycznej (VI–III w. p.n.e.) dotarły w postaci, jaką przekazała tradycja. Powstały wtedy podstawowe dzieła kanonu konfucjańskiego: Księga pieśni, Księga dokumentów, Księga przemian, Wiosny i jesienie, Dialogi konfucjańskie, ponadto traktat Mengzi, dzieło taoizmu filozoficznej Tao Te Czing, Prawdziwa księga południowego kwiatu Zhuangzi. Tworzył pierwszy nieanonimowy poeta Qu Yuan. W 213 p.n.e. władca z dynastii Qin wydał rozkaz spalenia ksiąg filozoficznych, a w wyniku upadku dynastii spalono pałac i bibliotekę cesarza; oba te wydarzenia spowodowały upadek chińskiej literatury klasycznej. W epoce Han (206 p.n.e.–220 n.e.) nastąpiło odrodzenie i rekonstrukcja dzieł klasycznych, co wpłynęło na powstanie sztuki komentatorskiej i tradycji filozoficznej. Bujnie rozwinęła się historiografia, zaczęto pisać kroniki dynastii (Sima Qian, Ban Gu). Poezja, wyrosła z tradycji Qu Yuana i oparta na wzorach chińskiej pieśni ludowej yue-fu, zamieniła się na dworską. Stworzono poematy opisowe fu (Cia I, Sima Xiangru). Pod koniec epoki powstały pierwsze oryginalne dzieła buddyjskie. Następne 3 stulecia (220–589) były okresem triumfu buddyzmu i ożywienia taoizmu.
Yin i Yang

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści