www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Chiny Harmonia i jedność
  Korzenie chińskiej kultury  

500 lat przed naszą erą rozwinęły się dwie największe chińskie szkoły filozoficzne konfucjanizm i taoizm, które do dziś, obok Buddyzmu, który przywędrował z Indii i Tybetu, stanowią fundament kultury i życia codziennego w Chinach.

Konfucjusz Konfucjusz urodził się w 552 r. p.n.e. i żył w czasach upadku obyczajów w Chinach. Przejęty stanem państwa opracował własną doktrynę moralno - społeczną, w której opisał wzorcowe zasady życia obowiązujące zarówno rządzących jak i lud. Z doktryny Konfucjusza wywodzi się nauka o pięciu elementach.

Przeciwieństwem konfucjanizmu jest taoizm, stworzony przez Lao Tsy. Lao Tsy w swoim dziele Tao Te Czing sformułował teoretyczne reguły funkcjonowania wszechświata. Opisał w nim zasady harmonii pomiędzy człowiekiem i wszechświatem, z których wynika teoria Yin i Yang


Lao Tsy
Lao Tsy

Starożytni Chińczycy nie dysponowali współczesną terminologią i metodami badawczymi. Chcąc przekazać swoje myśli tworzyli systemy filozoficzne opisujące współistnienie sił w przyrodzie i człowieku. Wykorzystywali do tego proste słowa i pojęcia zaczerpnięte z życia codziennego człowieka. Chiński model ujmuje człowieka kompleksowo jako jedność ciała, umysłu i duszy.
Autor: Krzysztof Drupka

TAO
---
dao, główne pojęcie taoizmu, jednego z systemów klasycznej filozofii chińskiej oraz rdzennie chińskiej religii. Termin wieloznaczny, tłumaczony jako ‘droga’, ‘sposób’, ‘metoda’, ‘matka świata’. Tao oznacza najwyższą zasadę regulującą ład i harmonię wszelkich zjawisk zachodzących w świecie, pojmowanym jako duchowo - materialna jedność. Celem taoisty jest intuicyjne poznanie tao drogą kontemplacji i wykorzystanie tego poznania w praktyce (podporządkowanie się obiektywnym prawom konieczności wynikającym z tao). Przejętą z przeszłości koncepcję tao jako pierwszy opracował filozoficznie Lao Tsy (VI w. p.n.e.) w klasycznym dziele taoistycznym Tao Te Czing.

Tao Te Czing, pierwsze i najważniejsze dzieło taoizmu, przypisywane mitycznemu mędrcowi chińskiemu Lao Tsy (VII w. p.n.e.?); traktat filozoficzny o charakterze poetyckim, którego treścią są ezoteryczne rozważania nad pojęciami zawartymi w tytule dzieła [ tao ‘droga’ i te ‘cnota’]. Główna myśl Tao Te Czing (a także taoizmu) wyraża się w przekonaniu, że tao przejawia się w te.

Pięcioksiąg konfucjański, Wujing, to klasyczne dzieło chińskie składające się z 5 ksiąg, których redakcję lub częściowe autorstwo przypisuje się Konfucjuszowi. Po raz pierwszy nazwa P.k. pojawiła się 51 r. p.n.e. za panowania cesarza Xuan. Na P.k. składa się Księga przemian (Yijing), Księga pieśni (Shijing), Księga dokumentów (Shujing), Zapiski o obyczajach (Liji), Wiosny i jesienie (Chunqiu).

Yin i Yang

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści