www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Samorealizacja
   Potrzeby własne   

Potrzeby człowieka

Rozpoznanie potrzeb własnych jest bardzo ważne dla każdego z nas. Jeżeli chcemy żyć spokojnie i szczęśliwie musimy je zaspakajać. Chcę podkreślić, że chodzi mi o zaspakajanie własnych potrzeb, odpowiadających naszej osobowości, a nie tych, które przejmujemy z otoczenia i uważamy za własne.

Nasze potrzeby indywidualne możemy podzielić na:

Wyróżniamy następujące potrzeby indywidualne wewnętrzne:

Do zewnętrznych potrzeb społeczno - zawodowych zaliczamy:

Powyższy podział stanowi uzupełnienie hierarchii potrzeb A. Maslowa. Pokazuje w jaki sposób mogą być realizowane, u konkretnych osób, potrzeby Maslowa. Na przykład naczelną potrzebę samorealizacji jedni realizują poprzez rozwój siebie, inni stawiają na związki intymne, a wiele osób realizuje się w życiu społeczno zawodowym.

Powyższy podział ukazuje również potrzeby przeciwstawne, będące w stosunku do siebie w wyraźnej opozycji. Na przykład potrzeba związków intymnych stoi w wyraźnej sprzeczności z relacjami społeczno - zawodowymi, a potrzeba rozwoju siebie jest przeciwstawna do potrzeby życia w relacjach partnerskich. Pogodzenie w sobie i pełne zrealizowanie dwóch przeciwstawnych potrzeb zazwyczaj pochłania kilkadziesiąt lat i jest źródłem silnych napięć wewnętrznych.

~:~


Autor: Krzysztof Drupka

 

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści