www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych. 1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści    
 
Turcja Bałkany
  Historia  

Hierapolis

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z neolitu. Obszar ten wniósł znaczący wkład w rozwój światowej cywilizacji. W I tysiącleciu p.n.e. w Anatolii Wschodniej istniało silne państwo Urartu, które upadło razem z Asyrią pod najazdem Persów w VI w. p.n.e.. Zachodnia Anatolia była od II tysiąclecia p.n.e. pod wpływem ludów greckich, z centrum w Troi (XIX-XIII w. p.n.e.). Od XI w. p.n.e. Grecy skolonizowali całe wybrzeże, a ich miasta jak: Smyrna, Efez, Milet, Halikarnas, promieniowały na całą Anatolię Centralną. Był to okres kultur: mykeńskiej, doryckiej i jońskiej, odznaczający się dużymi osiągnięciami w literaturze, filozofii, ceramice, rzeźbie, architekturze (porządki dorycki i joński - świątynie, teatry, odeony, gimnazjony, stadiony, głównie na wybrzeżu morza egejskiego).

Cyrus II W latach 546-545 p.n.e. Turcja została podbita przez Persów (Cyrus II Starszy), pozostawała jednak pod wpływem kultury greckiej. Panowaniu perskiemu w Azji Mniejszej położyła kres wyprawa Aleksandra Wielkiego w latach 334-333 p.n.e., dając zarazem początek okresowi hellenistycznemu.
Na zdjęciu Cyrus II


Okres cesarstwa rzymskiego przyczynił się do konsolidacji politycznej i kulturowej Azji Mniejszej (jednolita administracja i prawo rzymskie, język grecki). Upowszechniło się chrześcijaństwo. Okres bizantyjski pozostawił wiele zabytków architektonicznych (bazyliki oraz kościoły kopułowe), malarskich (ikony, mozaiki, freski) i rzeźbiarskich (ikonostasy).

Cesarstwo bizantyjskie, powstałe w 395 r, obejmowało wschodnie tereny cesarstwa rzymskiego. Stolicą cesarstwa był Konstantynopol (dawne Bizancjum), obecny Stambuł. Miasto rozbudowane przez cesarza Konstantyna i jego następców zasłynęło jako Konstantynopol. Konstantynopol został stolicą imperium osmańskiego, które przeżywało okres rozkwitu w XVI wieku, za Sulejmana Wspaniałego. Rozwijał się wtedy handel i rzemiosło (zwłaszcza wyrób kobierców). W sztuce zdominowanej przez islam, wysoki poziom osiągnęła architektura (meczety, medresy, pałace, karawanseraje, obiekty militarne i wodne). W XVII w. zaznaczyły się oznaki schyłku imperium.


~:~


Autor: Katarzyna Kemus

Podróże

Prawa autorskie
www.umysl.pl  ... dodaj do ulubionych.
1 strona 1 strona Powrót - wstecz 1 strona Powrót Powrót na górę strony Góra Napisz do nas Napisz do nas Szukaj: Umysl.pl, wyszukiwarki, encyklopedie Szukaj Spis treści Spis treści